Ak sa pri prihlásení niektorá skupinka nezobrazí, znamená to, že je už plná.
Upozorňujeme, že dieťa je potrebné zaradiť do skupinky podľa veku, ktorý dosiahne pri začatí cvičenia v kurze.

ROZVRH hodín